Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Φωτογραφίες εξωτερικών χώρωνΔΟΜΗ  Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.

 

        α) ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Μ.Ε.Μ.)

        β) ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Μ.Τ.)

        γ) ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (Μ.Π.Υ.)

Διοικητική και Γραμματειακή Στελέχωση

         Οι βασικές θέσεις στελέχωσης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. είναι: 

 • Διευθύντρια (Χατζηδάκη Ασπασία)

 • Διαχειριστής των ερευνητικών έργων

 • Ειδικός, υπεύθυνος σε θέματα δοκιμαστικής εφαρμογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού, στην συλλογή στοιχείων για τις Βάσεις Δεδομένων και την διάχυση πληροφοριών (Μιχελακάκη Θεοδοσία)

 • Ειδικός, υπεύθυνος για τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, τα εκπαιδευτικά προγράμματα μαθητών, καθώς και για την οργάνωση της  Μονάδα Τεκμηρίωσης (Μ.Τ.) και την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.(Πετράκη Κυριακή).

 • Ειδικός, για την επιτραπέζια τυπογραφία (Μεταξά Κωνσταντίνα)

 • Ειδικός, για την επιτραπέζια τυπογραφία (Κελαϊδή Χρυσούλα)

 • Γραμματέας (Κελαϊδή Χρυσούλα)

 • Ειδικός, υπεύθυνος για τις δικτυακές υποδομές και τις Βάσεις Δεδομένων (Καπελώνης Νίκος)

        Παράλληλα το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., στελεχώνεται με επιστημονικούς συνεργάτες-μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, καθώς και με ειδικούς συνεργάτες που στηρίζουν το έργο του:

        ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Ειδικός, σε θέματα γλώσσας της πρώτης γραφής και ανάγνωσης.

 • Ειδικός, σε θέματα γλώσσας και γραμματικής.

 • Δύο ειδικοί, σε θέματα γλωσσολογίας και διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας. 

 • Ειδικός, σε θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού.

 • Ειδικός σε θέματα Πληροφορικής στην Εκπαίδευση.

    ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • Ειδικός σε θέματα τεχνικής υποστήριξης του Εργαστηρίου

 • Ειδικός, σε θέματα υποστήριξης οπτικοακουστικού υλικού.

Χώροι του Εργαστηρίου - Γραφεία

   Η Μονάδα Ερευνών και Μελετών (Μ.Ε.Μ.) και η Μονάδα Τεκμηρίωσης (Μ.Τ.), καταλαμβάνουν το κεντρικό κτίριο του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. και στεγάζονται σε δύο συνεχόμενους χώρους: στον πρώτο χώρο βρίσκονται το γραφείο του Διευθυντή, και η Γραμματεία, ενώ στο δεύτερο η Βιβλιοθήκη, ο κεντρικός Server, ο χώρος συσκέψεων, μέρος του υλικού της Μ.Τ., καθώς και ο βασικός τεχνολογικός εξοπλισμός.

    Η Μονάδα Παραγωγής Υλικού (Μ.Π.Υ.), στεγάζεται σε ξεχωριστή αίθουσα, όπου εκεί βρίσκεται επίσης μέρος του υλικού της Μ.Τ. Και ο χώρος αυτός είναι εξοπλισμένος με Η/Υ, και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό. Στον χώρο αυτό εργάζονται κατά κύριο λόγο οι Ομάδες Παραγωγής Διδακτικού Υλικού.

Για την υπεύθυνη της Διαχείρισης των ερευνητικών έργων, διατίθεται ξεχωριστό γραφείο, όπως επίσης και για την υπεύθυνη της δοκιμαστικής εφαρμογής και αξιολόγησης του διδακτικού υλικού.

   Ένα τρίτο γραφείο ξεχωριστό, επίσης εξοπλισμένο με Η/Υ είναι στην διάθεση του Εργαστηρίου, στο οποίο εργάζονται κυρίως ερευνητές-συνεργάτες του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., ενώ ανάλογα με τις ανάγκες του διατίθεται για ερευνητικούς σκοπούς και ένα τέταρτο γραφείο.

Τέλος, το Εργαστήριο, διαθέτει και μία μεγάλη αποθήκη στην οποία φυλάσσεται το στοκ των εκδόσεων (μελέτες και διδακτικό υλικό) που παράγονται  εδώ, είδη γραφικής ύλης και υλικά από θεατρικές παραστάσεις των Μαθητικών Φεστιβάλ Θεάτρου, καθώς και διάφορα άλλα μηχανήματα.

... >>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr