Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη
Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ

Tηλέφωνο: 28310-77605 - 77635- 77604 - 77624 - 77599  FAX: 28310-77636
Ε-mail: ediamme@edc.uoc.gr

 

 Ονοματεπώνυμο

 Ιδιότητα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

Τηλέφωνο 

Γραμματεία

ediamme@edc.uoc.gr

28310- 77605

Μιχελακάκη Θεοδοσία

Μ.Ε.Μ.

tmichel@edc.uoc.gr

28310-77599

 

Πετράκη        Κυριακή

Μ.Τ.

kpetr@edc.uoc.gr

28310-77604

 

Μεταξά Κωνσταντίνα

Γραφίστας

kmetaxa@edc.uoc.gr

28310-77687

 

Κελαϊδή Χρυσούλα

Γραφίστας

chkelaid@edc.uoc.gr

28310-77605

 

 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr