Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναφη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Παρακαλούμε διαβάστε το συννημένο αρχείο.
... >>


Ανακοίνωση για απασχόληση φοιτητών

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο. ... >>

Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του έργου «Μετακίνηση και διαμονή συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του θέρους 2011»ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ... >>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011Πρόχειρος Διαγωνισμός

Λήξη 31 Ιουλίου 2007

  ... >>

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Υπ.13

  ... >>

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Λήξη 25-1-2008

  ... >>

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προπτυχιακούς φοιτητές

Λήξη 18-02-2008

  ... >>

Διαγωνισμός coffee break 2008 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Λήξη 25/02/2008 12μΔιεθνής Διαγωνισμός μετακίνηση, διαμονή, διατροφή για τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες θέρους 2008

Λήξη 4/4/2008

  ... >>

2η Προκήρυξη Προπτυχιακών Φοιτητών

Λήξη 7/3/2008

  ... >>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3179 και τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και υγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συγκροτήσει Ομάδες Εργασίας για την υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων Α- Η,υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ ειδικών επί του εκάστοτε αντικειμένου.
Προς το σκοπό αυτό καλεί όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου, σε μια από τις παρακάτω δραστηριότητες, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρομενους.
Δείτε το συννημένο αρχείο για το αντικείμενο του έργου, τα προσόντα και τον αριθμό των συνεργατών κάθε Ομάδας.
... >>


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Λήξη 2 Ιουλίου 2007

  ... >>

Διεθνής Διαγωνισμός Μετακίνησης Διαμονής Ιανουάριος - Ιούλιος 2007

Λήξη: 1 Δεκεμβρίου 2006Διαγωνισμός Cofee Break 2007

Λήξη 10 Δεκεμβρίου 2006

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο και επίσης το αρχείο για την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ... >>

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Λήξη 8 Νοεμβρίου 2006

Διαχείριση - υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων ... >>

Νέος Διεθνής Διαγωνισμός: Μετακινήσεις & διαμονές Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2006

ΛΗΞΗ: 13 Ιουνίου 2006Νέος Διεθνής Διαγωνισμός "Μορμώ" DVD

Λήξη: 19 Ιουνίου 2006Ανακοίνωση Παρατάσης διαγωνισμού για έντυπο υλικόΔιαγωνισμός για αναπαραγωγή και εκτύπωση εντύπων

Λήξη: 30 Μαϊου 2006Διεθνής Διαγωνισμός: Μετακινήσεις & διαμονές Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2006

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ.
ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
... >>


Μετακίνηση και Διαμονή Ομογενών Εκπαιδευτικών Απρίλιος 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 02-17.04.2011»

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά»
Υποέργο 7
... >>


Διαγωνισμός Διαμονής - Διατροφής Θέρος 200715 Φεβρουαρίου 2006: Διεθνής Διαγωνσμός DVD Mορμώ

Λήξη 3 Απριλίου 2006

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "Μορμώ" ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ.
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
... >>


9 Φεβρουαρίου 2006: Διαγωνισμός για παροχή Coffe Break - Δεξιώσεων 2006

ΛΗΞΗ: 20 Φεβρουαρίου 200620 Δεκεμβρίου 2005: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έναρξη: 20 Δεκεμβρίου 2005 - Λήξη: 10 Ιανουαρίου 2006ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΛΗΞΗ: 3 Σεπτεμβρίου 200427 Ιανουαρίου 2006: Διαγωνισμός για διανομές - μεταφορές - ταχυδρομικά

Λήξη 10 Φεβρουαρίου 200627 Ιανουαρίου 2006: Διαγωνισμός ανάπτυξης και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή

Λήξη 13 Φεβρουαρίου 2006ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ

ΛΗΞΗ: 19 Οκτωβρίου 200427 Ιανουαρίου 2006: Προμήθεια Εξοπλισμού Τηλεδιάσκεψης

Λήξη: 10 Φεβρουαρίου 2006ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Δορυφορική Τηλεόραση)

ΛΗΞΗ: 2 Σεπτεμβρίου 2004
... >>


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΛΗΞΗ: 19 Απριλίου 2004Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός: Μετακίνηση και Διαμονή Εκπαιδευτικών, Μαθητών & Συνεργατών

Έναρξη: 21 Δεκεμβρίου 2005 Λήξη: 10 Ιανουαρίου 2006ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ (13-30 Ιουνίου 2004) ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΛΗΞΗ: 30 Μαρτίου 2004ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚ. 2004

ΛΗΞΗ: 1 Σεπτεμβρίου 2004ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΕΠΙΠΛΑ

ΛΗΞΗ: 26 Μαρτίου 2004ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (21-25 Μαϊου 2004)

ΛΗΞΗ: 29 Μαρτίου 2004ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΛΗΞΗ: 25Φεβρουαρίου 2004Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Γραφίστες & Εικονογράφους

Λήξη: 3 Απριλίου 2006ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (12 Μαρτίου - 30 Ιουνίου 2004)

ΛΗΞΗ: 20 Φεβρουαρίου 2004

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης ... >>

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ στην Αθήνα

ΛΗΞΗ: 20 Απριλίου 2004
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr