ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ


Δαμανάκης Μιχάλης
Σειρά: Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
ΑΘΗΝΑ: GUTENBERG, 2007
... >>


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ


Κωνσταντινίδης Στέφανος
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2004
... >>


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Πρακτικά Διημερίδας: 24-25 Οκωβρίου 2003


Δαμανάκης Μιχάλης, Μητροφάνης Γιάννης (επιμ.)
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2004
... >>


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ:

Το κοινωνικοπολιτισμικό και επαγγελματικό τους προφίλ


Πετράκη Κυριακή
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2003 ... >>


ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ Ν. ΑΦΡΙΚΗ


Ομάδα Εργασίας Ν. Αφρικής
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2003
... >>


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1986-98)


Δαμανάκης Μιχάλης
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2003
... >>


ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ


Βούρη Σοφία, Καψάλης Δ. Γεώργιος
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2003
... >>


ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η σημερινή κατάσταση της Ελληνικής


Τάμης Α. Αναστάσιος
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά.
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001 ... >>


Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

1975 - 1985


Μιχελακάκη Θεοδοσία
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001
... >>


Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ


Κωνσταντινίδης Στέφανος
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001
... >>


ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Πρακτικά Διημερίδας: 2-3 Ιουλίου 1999


Δαμανάκης Μιχάλης (επιμ.)

ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 2001 ... >>


ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά


Δαμανάκης Μιχάλης(επιμ.)
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001

... >>

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ


Δαμανάκης Μιχάλης (επιμ.)
ΡΕΘΥΜΝΟ:Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 1999 ... >>


ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ:

Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις


Δαμανάκης Μιχάλης (επιμ.)
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 1999 ... >>


ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ-ΠΑΝΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : Ρέθυμνο 26-28 Ιουνίου 1998


Δαμανάκης Μιχάλης, Μιχελακάκη Θεοδοσία (επιμ.)
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 1999 ... >>


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Για την Ελληνική Λογοτεχνία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό


ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 1998 ... >>


ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Δαμανάκης Μιχ., Λυδάκη Μ., Μιχελακάκη Θ. (επιμ.)
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 1997 ... >>


Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Δαμανάκης Μ. (επιμ.)
Σειρά: Διαπολιτισμική Παιδαγωγική  τ.3,
Αθήνα: Gutenberg, 1997

... >>


Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Διαπολιτισμική προσέγγιση


Δαμανάκης Μιχάλης
Σειρά: Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
Αθήνα: Gutenberg, 1996

... >>

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Δαμανάκης Μιχάλης
Σειρά: Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη
ΑΘΗΝΑ: ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ, 1993

... >>