Συνεργασίες

21-01-2005

Συνεργασίες

    Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. εντάσσεται και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Προς το παρόν λειτουργεί ένα δίκτυο συνεργασίας με τα ακόλουθα ιδρύματα.

Ελλάδα:

Εξωτερικό:

    Ας σημειωθεί, ότι στα διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται στο εργαστήριο, ή με ευθύνη του εργαστηρίου, έχουν ήδη εμπλακεί εκτός από αρκετά σχολεία στο εξωτερικό και τρία Δημοτικά σχολεία και ένα Γυμνάσιο από το Ρέθυμνο (2ο Δ.Σ., 8ο Δ.Σ., 9ο Δ.Σ. και 3ο Γυμνάσιο), καθώς και το 16ο Δ.Σ. Χανίων, στο οποίο φοιτούν αρκετοί παλιννοστούντες μαθητές, και το 39ο Δ.Σ. Ηρακλείου, όπου φοιτούν αθίγγανοι. Το 16ο Δημοτικό σχολείο Χανίων έχει με υπουργική απόφαση μετατραπεί σε σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και υποστηρίζεται επιστημονικά – μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου– από το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.