2
Ερευνητικό πρόγραμμα στο Βέλγιο και την Γαλλία

 1995- 1997: Ερευνητικό πρόγραμμα στο Βέλγιο και την Γαλλία για τις συνθήκες λειτουργίας του Μαθήματος Μητρικής Γλώσσας για τα Ελληνόπουλα εκεί. Προϊόν αυτού του προγράμματος είναι η έκδοση του βιβλίου: Η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στο Βέλγιο και την Γαλλία (1997), (Δαμανάκης, Μ. επιμ.), Gutenberg, Αθήνα.