1

"επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της Ελληνικής σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα

1995- 1997: Πανελλαδικό ερευνητικό-επιμορφωτικό πρόγραμμα με στόχο την "επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της Ελληνικής σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα". Προϊόν αυτού του ερευνητικού προγράμματος, είναι η έκδοση του βιβλίου:  Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, (1997)- (Δαμανάκης, Μ. επιμ.), Gutenberg, Αθήνα.

 

... >>


2

Ερευνητικό πρόγραμμα στο Βέλγιο και την Γαλλία

 1995- 1997: Ερευνητικό πρόγραμμα στο Βέλγιο και την Γαλλία για τις συνθήκες λειτουργίας του Μαθήματος Μητρικής Γλώσσας για τα Ελληνόπουλα εκεί. Προϊόν αυτού του προγράμματος είναι η έκδοση του βιβλίου: Η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στο Βέλγιο και την Γαλλία (1997), (Δαμανάκης, Μ. επιμ.), Gutenberg, Αθήνα.

 

... >>


3

Πρόγραμμα Παραγωγής Διαπολιτισμικού και Γλωσσικού Υλικού

1995-1996: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παραγωγής Διαπολιτισμικού και Γλωσσικού Υλικού στο οποίο συμμετείχαν και ιδρύματα από το Βέλγιο τη Γερμανία την Αγγλία και την Ελλάδα.- Πρόγραμμα Comenius.

... >>

4

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης Κινητών Εργαστηρίων Μάθησης

1996: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης Κινητών Εργαστηρίων Μάθησης με συντονιστή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Έσσης στην Γερμανία.

... >>


5

Πρόγραμμα "Παιδείας Ομογενών"
1997- συνεχίζεται: Πρόγραμμα "Παιδείας Ομογενών".
Το πρόγραμμα "Παιδεία Ομογενών", έχει ως στόχο την παραγωγή διδακτικού υλικού για την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού στο εξωτερικό, την επιμόρφωση ομογενών εκπαιδευτικών, καθώς και την δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και βάσεων δεδομένων.


 

... >>